Η Δομή του Τάγματος

Ο OSMTH είναι ένας Διεθνής Οργανισμός, δομημένος σε Εθνικές Μεγάλες Επικράτειες και περαιτέρω σε τοπικές Επικράτειες, ή, για τις μικρότερες ομάδες Διοικήσεις (commanderies).
Για κάθε χώρα υπάρχει μόνον η Εθνική Μεγάλη Επικράτεια (της χώρας)ή η Τοπική, και τα άτομα δεν μπορούν να είναι μέλη της OSMTH χωρίς να είναι μέλη σε μια μεγάλη ή Τοπική Επικράτεια. Μόνη εξαίρεση, η Μεγάλη Επικράτεια του ΝΑΤΟ που φιλοξενεί αξιωματικούς του ΝΑΤΟ από διάφορες χώρες, και είναι η μόνη Επικράτεια που δεν δεσμεύεται γεωγραφικά.

Το Συμβούλιο των Μεγάλων Επικρατειών, είναι το νομοθετικό σώμα του OSMTH που αποφασίζει σχετικά με τα καταστατικά, κατευθυντήριες οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες.Οι αποφάσεις του Μεγάλου Συμβουλίου, ισχύουν για όλο το Τάγμα εκτός εάν τρεις Μεγάλες Επικράτειες υποβάλουν βέτο.
Οι Μεγάλοι Προκαθείμενοι και Διοικητές, εκλέγονται από τα μέλη των Επικρατειών/Διοικήσεών τους. Με την ίδια πράξη ορίζουν βοηθούς τους για την περίοδο της θητείας τους.

Το Μεγάλο Συμβούλιο έχει μία εθιμοτυπική Αρχή τον Μέγα Μάγιστρο. Εκτελεστική αρχή είναι ο Μέγας Διοικητής, ο οποίος και εκλέγεται για περίοδο τριών ετών.

Η οργάνωση-δομή του Τάγματος παραπέμπει στην Ιπποτική παράδοση.