Ανάγν. του OSMTH - International από τα Ηνωμένα Έθνη