Χρονολογικά μερικά από τα βασικά μεσαιωνικά γεγονότα του Τάγματος του Ναού

 

20 Απριλίου 1314

Θάνατος του πάπα Clement V.

29 Νοεμβρίου 1314

Θάνατος του βασιλιά Φιλλίπου του δίκαιου (Philip de Fair).

1571

Υπολογίζεται η καταστροφή του αρχείου των Ναϊτών στην Κύπρο από τους Οθωμανούς.

1804

Δημιουργία του μοντέρνου Τάγματος OSMTH από τον Γάλλο Fabre Palaprat.