Οι Μεγάλοι Μάγιστροι του Παγκοσμίου Τάγματος

Μεγάλοι Μάγιστροι (Grand Masters) από το 1118 έως το 1314

1. Hughes de Payens (1118-1136)

2. Robert de Craon (1136-1146)

3. Everard des Barres (1146-1149)

4. Bernard de Tremelay (1149-1153)

5. Andrι de Montbard (1153-1156)

6. Bertrand de Blanchefort (1156-1169)

7. Philippe de Milly (1169-1171)

8. Odo de St Amand (1171-1179)

9. Arnaud de Toroge (1179-1184)

10. Gerard de Ridefort (1185-1189)

11. Robert de Sablι (1191-1193)

12. Gilbert Horal (1193-1200)

13. Phillipe de Plessis (1201-1208)

14. Guillaume de Chartres (1209-1219)

15. Pedro de Montaigu (1219-1230)

16. Armand de Pιrigord (1232-1244)

17. Richard de Bures (1245-1247)

18. Guillaume de Sonnac (1247-1250)

19. Renaud de Vichiers (1250-1256)

20. Thomas Bιrard (1256-1273)

21. Guillaume de Beaujeu (1273-1291)

22. Thibaud Gaudin (1291-1292)

23. Jacques de Molay (1292-1314)

 

ΟΙ ΘΥΡΕΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ