Επίσκεψη του Μεγάλου Μάγιστρου και του Εθνικού Διοικητού στην Βυρυτό του Λιβάνου στον Πατριάρχη κ.κ. Νερσές - Μπεντρός της Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΛΙΑΣ ΒΥΡΥΤΟΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

Το Αρμενικό Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο στο Λίβανο  Με τον Πατριάρχη Νερσές Μπέντρος των Αρμένιων Ρωμαιοκαθολικών στην Βηρυτό 30/09/11 Η αντιπροσωπία του OSMTH INTERNATIONAL με τον Πατριάρχη των Αρμένιων Ρωμαιοκαθολικών στην Βηρυτό 30/09/11 Επίσκεψη στον Πατριάρχη των Αρμένιων Ρωμαιοκαθολικών ΝΕΡΣΕΣ ΜΠΕΝΤΡΟΣ Στο Αρμενικό Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο στην Βηρυτό 30/09/11 ο Στρατηγός P.REA