Ισχυρό βέτο της Μεγ. Επικράτειας της Ελλάδος πρός το Παγκόσμιο Τάγμα για την είσοδο των Σκοπίων με το όνομα OSMTH MACEDONIA

ΙΣΧΥΡΟ ΒΕΤΟ  ΤΗΣ ΜΕΓ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "OSMTH MACEDONIA" Ο Μέγας Προκαθήμενος της Μ.Ε.Ε Dr. Παύλος Τσολακιάν και το Ύπατο Συμβούλιο της Μ.Ε.Ε έθεσαν ισχυρό ΒΕΤΟ

Πρός την Ηγεσία του Ύπατου Συμβουλίου του Παγκοσμίου Τάγματος "OSMTH - INTERNATIONAL", για την είσοδο Νέου Μέλους της χώρας των Σκοπίων , στο δυναμικό του Τάγματος με την ονομασία " OSMTH - MACEDONIA ".

Η Μεγάλη Επικράτεια της Ελλάδος του "OSMTH - GREECE" θα δεχθεί την είσοδο της γείτονος χώρας μόνον με την επίσημη ονομασία που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ώς "F.Υ.R.O.M" ουδεμία άλλη ονομασία θα γίνει δεκτή .
Η Ηγεσία του Ύπατου Συμβουλίου του Παγκοσμίου Τάγματος βάση των κανόνων της σεβάστηκε και δέχθηκε το "ΒΕΤΟ" της χώρας μας και η γείτονα χώρα θα γίνει δεκτή με την ονομασία "OSMTH - F.Υ.R.O.M".