Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

13 Οκτωβρίου 2007

 

O.S.M.T.H.  –  KNIGHTS  TEMPLAR  INTERNATIONAL

 

O.S.M.T.H. - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΓΜΑ ΝΑΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ:

 «Βοηθώντας την ανθρωπότητα στο προσκύνημα μέσω της ζωής»

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Σήμερα το O.S.M.T.H. το Διεθνές Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών κοπιάζει για ένα κόσμο στον οποίο:

 

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ

Σήμερα το O.S.M.T.H. το Διεθνές Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών επιδιώκει να είναι η σύγχρονη οργάνωση που θα μπορούσε το Αρχαίο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών να έχει γίνει, εάν η ιστορική του διαδρομή δεν είχε διακοπεί.

Όπως άλλα στρατιωτικά και μοναστικά Τάγματα, των οποίων οι παραδόσεις προέρχονται από τα Ιεροσόλυμα κατά τον Μεσαίωνα, τα μέλη μας έχουν βάλει από πολύ καιρό κατά μέρος τα ξίφη που χρησιμοποιούνται πλέον για καθαρώς εθιμοτυπική χρήση και έχουν στρέψει την προσοχή τους, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση που συνιστούν, στις φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και συμφιλιωτικές ενέργειες. Στα μέλη μας σήμερα, ψάχνουμε για Χριστιανούς βέβαιους για τα πιστεύω τους και ταυτόχρονα σεβόμενους εκείνους που πιστεύουν σε άλλα Δόγματα Θρησκευτικά ή και σε κανένα Δόγμα.

Οι σημερινοί Ναϊτες Ιππότες του O.S.M.T.H. επιδιώκουν, μέσω της συλλογικής τους δράσης και του ατομικού τους παραδείγματος, να μεταφέρουν έμπρακτα στο σύγχρονο κόσμο τα υψηλότερα ιδανικά του κώδικα της Ιπποσύνης και του προσωπικού κανόνα της Χριστιανικής ζωής που εμπνέεται από τον πνευματικό πατέρα του Μεσαιωνικού Τάγματος, St. Bernard Clairvaux.

Σήμερα το O.S.M.T.H. το Διεθνές Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών εμμένει επίσης στις Αρχές που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Τάγματος του Ναού στο Παρίσι το 1841 στο ότι:

 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ

Εκτός από τις τοπικές και εθνικές δραστηριότητες κάθε μία από τις Μεγάλες Επικράτειες του O.S.M.T.H. - Διεθνές Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, αναλαμβάνει να εκτελέσει μια σειρά συλλογικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο.

Για την επιλογή και εκτέλεση αυτών των συλλογικών διεθνών προγραμμάτων, το σύγχρονο Τάγμα μας επιδιώκει ιδιαίτερα:

Να προωθήσει το διάλογο μεταξύ, των Χριστιανικών Δογμάτων και των άλλων μεγάλων θρησκειών του κόσμου με σκοπό την καθιέρωση καλύτερης κατανόησης και μεγαλύτερης ανοχής.

Να βοηθήσει τις Χριστιανικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, και ειδικά στους Άγιους Τόπους, όποτε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους είναι σε κίνδυνο.

Να χτίσει τις γέφυρες της κατανόησης και της υποστήριξης μεταξύ των ανατολικών και δυτικών εκκλησιών της χριστιανικής πίστης και

Δεδομένου ότι ο Ο.Η.Ε. μας αναγνώρισε ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση, να υποστηρίξει τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς της αστικής κοινωνίας με την ενεργό συμμετοχή μας στα προγράμματα της ανακούφισης από καταστροφές, ανθρωπιστικής βοήθειας, στο κτίσιμο ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία σέβονται την πλήρη δομή της ανθρώπινης διαφορετικότητας.

 

Πνευματικά δικαιώματα Διακήρυξης των Βρυξελλών: Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani - CH-660.1.972999-4.