OSMTH Greece

Παγκόσμια Συνέδρεια

Coming Soon...

Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Μέλη μας

Η πλήρης ιδιότητα μέλους είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε χριστιανό, άνδρα ή γυναίκα καλής θέλησης, που έχει καταδείξει μια συνεχή και εκκρεμή δέσμευση στις υπηρεσίες του κοινού. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τιμητική διάκριση στις ένοπλες ή αστυνομικές δυνάμεις, μια διακεκριμένη σταδιοδρομία στις δημόσιες υπηρεσίες ή στην εκπαίδευση, επιτεύγματα στις τέχνες και τις επιστήμες, ή ένα βιογραφικό αφοσιωμένης εθελοντικής εργασίας. Πολλά από τα μέλη μας είναι δημόσιοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένου του κλήρου, ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μεταξύ των πλέον προεξεχόντων μελών του Τάγματος περιλαμβάνονται διάφορα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, πρώην σύμβουλοι του Προέδρου των ΗΠΑ, μέλη της ευρωπαϊκής υψηλής αριστοκρατίας, Χριστιανοί Καθολικοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Αγγλικανικών και Λουθηρανικών Εκκλησιών, διπλωμάτες, και ανώτεροι υπάλληλοι διαφόρων χωρών, των Ηνωμένων Εθνών ή των διακυβερνητικών οργανώσεων και πάνω από εκατό ναύαρχοι και στρατηγοί από διάφορες χώρες.

Η ιδιότητα μέλους του OSMTH απαιτεί την προσφορά στην υπηρεσία. Αν και κάποια από τα μέλη μας είναι μέλη της αριστοκρατίας, ένας τίτλος αριστοκρατίας δεν είναι απαραίτητος για την ιδιότητα μέλους. Αντίστροφα η ιδιότητα μέλους του Τάγματος δεν σημαίνει ότι κάποιος λαμβάνει οποιονδήποτε τίτλο αριστοκρατίας. Οι ονομασίες "Ιππότης" και "Αρχόντισσα" είναι οι παραδοσιακοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται στο Τάγμα ως υπενθύμιση ότι τα μέλη μας δεσμεύονται στην Ιπποτική συμπεριφορά.

 

EΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ


ΔΟΚΙΜΟΣ (POSTULANT) :

Υποψήφιο μέλος του Τάγματος

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ (SQUIRE):

Μέλος του Τάγματος από 18 έως 25 ετών. Δέν φέρει χαρακτηριστικό πρό ή μετά το όνομα.

ΙΠΠΟΤΗΣ (KNIGHT):

Πρώτος βαθμός του Τάγματος. Μέλος του Τάγματος άνω των 25 ετών. Πρό του Ονόματος του αναγράφει τον τίτλο: “Chev.” (Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το K.T.J. (Knight Temple Jerusalem)

ΚΥΡΙΑ ή ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ (DAME):

Πρώτος βαθμός του Τάγματος. Μέος του Τάγματος άνω των των 25 ετών. Πρό του Ονόματος του αναγράφει τον τίτλο: “DAME”. Μετά το όνομα φέρει το D.T.J. (Dame Temple Jerusalem)

ΙΠΠΟΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (KNIGHT COMMANDER):

Δεύτερος βαθμός του Τάγματος. Πρό του Ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “Chev.” (Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το K.C.T.J. (Knight Commander Temple Jerusalem).

ΚΥΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (DAME COMMANDER) :

Δεύτερος βαθμός του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “Dame”. Μετά το όνομα φέρει το D.C.T.J. (Knight Commander Temple Jerusalem).

ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (KNIGHT GRAND OFFICER) :

Τρίτος βαθμός του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “H.E. Chev.” (His Excellent Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το G.O.T.J. (Grand Officer Temple Jerusalem).

ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (DAMEGRAND OFFICER):

Τρίτος βαθμός του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “H.E.Dame.” (Her Excellent Dame). Μετά το όνομα φέρει το G.O.T.J. (Grand Officer Temple Jerusalem).

ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ (KNIGHT GRAND CROSS):

Τέταρτος Βαθμός του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “H.E. Chev.” (His Excellent Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το G.C.T.J. (Grand Cross Temple Jerusalem).

ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ (DAME GRANDCROSS):

Τέταρτος βαθμός του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: : “H.E.Dame.” (Her Excellent Dame). Μετά το όνομα φέρει το G.C.T.J. (Grand Cross TempleJerusalem).

ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (GRAND MERIT) :

Απονέμεται μετα τον τέταρτο βαθμό του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “H.E. Chev.” (HisExcellent Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το G.C.T.J. (Grand Cross Temple Jerusalem) & G.M.T.J. (Grand Merit Temple Jerusalem).

ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (GRAND MERIT):

Απονέμεται μετά τον τέταρτο βαθμό του Τάγματος. Πρό του ονόματος αναγράφει τον τίτλο: “H.E. Chev.” (HisExcellent Chevalier). Μετά το όνομα φέρει το G.C.T.J. (Grand Cross Temple Jerusalem) & G.M.T.J. (Grand Merit Temple Jerusalem).

 

 

 

 

Παγκοσμίου Τάγματος

Coming Soon...

 

Δραστηριότητες - Αρχές

Σε διεθνές επίπεδο το τάγμα διατηρεί μια σύγχρονη και πληροφοριακή ιστοσελίδα www.osmth.org. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το Τάγμα για μέλη ή μη, μέσω της δημοσιευμένης έκδοσης "carpe diem" και μέσω ειδικών άρθρων. Οι πληροφορίες αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησης του Τάγματος όπως: Ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, θρησκεία, ανθρωπισμός, μέλλον της ανθρωπότητας, περιβάλλον κλπ.

Οι Μεγάλες Επικράτειες, οι Επικράτειες, οι Διοικήσεις, υποστηρίζουν την σύσταση ομάδων εργασίας που συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, και στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών θεμάτων, όπως η παιδική εγκληματικότητα, η ισότητα των δύο φύλων, η υποστήριξη σχολείων και επιμορφωτικών προγραμμάτων, η ενίσχυση νοσοκομείων αλλά και με την εξασφάλιση της συμμετοχής θρησκευτικών ηγετών, αποκτούν πρόσβαση ώστε να παρέχουν βοήθεια, υποστήριξη και να δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας για την διατήρηση της ειρήνης στις εμπόλεμες ζώνες.

Ένα βήμα περαιτέρω ο OSMTH, συμμετέχει σε διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε προγράμματα προσφοράς φιλανθρωπικού έργου του ΟΗΕ.
Τέλος ο σεβασμός στην δύναμη του ατόμου. Το κάθε μέλος αναμένεται να συμβάλει στις δραστηριότητες του τάγματος, σύμφωνα με το προσωπικό του όραμα, τις δυνατότητές του, το μορφωτικό του επίπεδο, το ταλέντο του. Έτσι, χωρίς να επιβαρύνονται τα μέλη ως επιφορτισμένα με εργασίες από το Τάγμα, αλλά βάση της δικής τους προσωπικής πρωτοβουλίας, πλαισιώνουν προγράμματα που ταιριάζουν με τα ιδανικά του Τάγματος, και τότε τα άτομα ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται στο έργο τους.

Το ήθος και η κοινωνική προσφορά είναι οι βάσεις του Τάγματος από την ίδρυσή του έως σήμερα.

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2021

200 Χρόνια Ελληνικής Επανάστασης 1821-2021

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα