Νέο βιβλίο Τάγματος

Κυκλοφόρησε το νέο Βιβλίο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΑΪΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απ'το Βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782.