OSMTH Greece

Εκπαίδευση Ιπποτών Βασική

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Εκπαιδευτικής Στρατηγικής

Η εκπαίδευση των μελών της Μ.Ε.Ε., θα πρέπει να γίνεται ανά Διοίκηση, η σε περιοχές που προσφέρονται γεωγραφικά, η εκπαίδευση θα μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία δύο ή τριών Διοικήσεων.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Βασική που κυρίως αφορά τους Δοκίμους Iππότες ανωτέρα που αφορά όλους τους Ιππότες και τις Αρχόντισσες και σε ανωτάτη.

Στην περίοδο αυτή  που ευρισκόμαστε , στη βασική εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, δηλαδή Δόκιμοι, Ιππότες και Αρχόντισσες.Αργότερα θα γίνει ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης όπως προβλέπεται προηγουμένως.


Βασική εκπαίδευση:

1) Επεξήγηση της διαφοράς Δόκιμου Ιππότου και Ιππότου ή Αρχόντισσας. Πόσος πρέπει να είναι ο χρόνος παραμονής στην τάξη του Δοκίμου.

Ο Δόκιμος διάγει μία περίοδο δοκιμασίας όπου και θα κριθεί, εάν είναι κατάλληλος για να εισέλθει στο Ν.Τ. ως Ιππότης μετά από επίσημο περικόσμηση. Ο χρόνος δοκιμασίας μπορεί να διαρκέσει από 6-12 μήνες. Ο Δόκιμος δεν έχει δώσει τον επίσημο όρκο του στο Τάγμα και για αυτόν τον λόγο μπορεί να αποπεμφθεί ανά πάσαν στιγμή εάν οι υπεύθυνοι για αυτόν Ιππότες αδελφοί το κρίνουν σκόπιμο ή ο ίδιος το θελήσει.

Η επίσημη στολή του Δόκιμου είναι μαύρο κουστούμι, λευκό υποκάμισο, μαύρο παπιγιόν, μαύρα παπούτσια, μαύρες κάλτσες, μαύρη μπέρτα με ερυθρό σταυρό στον αριστερό ώμο. Φέρει μαύρο σταυρό με τον θυρεό της Μ.Ε.Ε. στο κέντρο που κρέμεται από τον λαιμό με ταινία που έχει 2 μαύρες γραμμώσεις και μία ερυθρά. Μαύρα χειρόκτια με τον Ναϊτικό ερυθρό σταυρό. Δεν φέρει ξίφος. Οι Δόκιμες Αρχόντισσες φορούν βραδυνή μακριά τουαλέτα, τα δε υπόλοιπα όπως και οι Δόκιμοι Ιππότες.

Οι Δόκιμοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις συνεδριάσεις της Διοικήσεως των, που είναι ενταγμένοι. Οι συνεδριάσεις αυτές είναι μόνο μία φορά τον μήνα. Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός απουσιών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 αδικαολόγητες. Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων απουσιών και αυτές  είναι 2 ετησίως. Κατ’ εκτίμηση όμως των Διοικητών αυτές δύνανται να αυξηθούν (Ασθένεια, έκτακτος σοβαρός επαγγελματικός λόγος, απουσία στο εξωτερικό, εφημερίες ιατρών).

Επειδή οι συνεδριάσεις των Διοικήσεων είναι μόνο μία φορά τον μήνα και προγραμματισμένες παρακαλούνται όλοι οι αδελφοί να προσπαθούν τις ημέρες αυτές στις συγκεκριμένες ώρες να τις φυλάσσουν ελεύθερες.

 

2) Που γίνονται οι συνεδριάσεις των Διοικήσεων και κάθε πότε.

Οι συνεδριάσεις γίνονται στο Διοικητήριο, όπου υπάρχει, διαφορετικά σε προκαθορισμένο χώρο ξενοδοχείου της περιοχής, ειδικά διαμορφωμένου για την περίσταση. Η Μ.Ε.Ε. έχει το Μεγάλο Διοικητήριο της στη Αθήνα. Οι συνεδριάσεις γίνονται μία φορά τον μήνα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, όλους τους μήνες του έτους πλήν των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Στις εορτές των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και το Πάσχα δεν γίνονται συνεδριάσεις.

Οι συνεδριάσεις αρχίζουν πάντα την συκεκριμένη ώρα που έχει ορισθεί από την Διοίκηση. Οι αδελφοί παρακαλούνται να έιναι ακριβείς στην προσέλευσή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα παραμένουν στον προθάλαμο της συγκεντρώσεως και θα εισέρχονται μόνο όταν ο Τελετάρχης τους καλεί πρός τούτο. Η καθυστερημένη είσοδος γίνεται πριν την έναρξη της προκαθορισμένης ομιλίας. Αργότερα δεν είναι δυνατή η είσοδος παρά μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει προσυνενόηση με τον Διοικητή  και υπάρχει άδειά του.

Όπου υπάρχει Διοικητήριο οι Ιππότες και Αρχόντισσες κάθονται γύρω από στρογγύλη τράπεζα κατά καθορισμένη Ιεραρχία όπως ορίζει το τυπικό του Τάγματος. Οι δόκιμοι κάθονται παρά την τράπεζα και μόνον εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, όταν υπάρχουν κενές θέσεις στη τράπεζα και πάντα με την άδεια του Διοικητού, δύνανται να πάρουν θέση στην στρογγύλη τράπεζα. Ο Δόκιμος δεν λαμβάνει τον λόγο στις συνεδριάσεις και δεν εκφέρει γνώμη, παρά μόνο μετά από παρακίνηση του Διοικητού του ή άλλου παρισταμένου Μεγάλου Άρχοντος ή του Μεγάλου Προκαθημένου.

 

3) Για να συνεδριάσει μια Διόικηση πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα.

Πρέπει να υπάρχει απαρτία των μελών της Διοίκησης. Η Διοίκηση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα ή δικαιολογημένα τα μέλη της κατά 50% της δύναμης της.

Πρέπει να υπάρχει η Κιβωτός της Πίστεως την οποίαν ανοίγει πάντα ο Διοικητής ή ο Μ.Π., αν παρίσταται  και ακολούθως πρέπει να τελεσθεί προσευχή από τον ιερέα της Διοικήσεως, αν υπάρχει, ή από προκαθορισμένο αξιωματικό. Η Κιβωτός της Πίστεως περιέχει τα σύμβολα της Πίστεως (Σταυρό,μικρό Ευαγγέλιο,Αγιο Δισκοπότηρο).

Εάν υπάρχει μόνιμο Διοικητήριο, πρέπει να υπάρχει και κηροπήγιο με εννέα κεριά, που συμβολίζουν τους πρώτους εννέα ιππότες που δημιούργησαν το Ναϊτικό Τάγμα τα Χριστούγεννα του 1119 μ.Χ.

 

4) Γιατί προσερχόμεθα στις συνεδριάσεις του Ναϊτικού Τάγματος.

Για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας ως σύγχρονοι Ναΐτες Ιππότες.

 

5) Ποιά είναι τα καθήκοντα του σύγχρονου Ναΐτη Ιππότη

    α) Η ηθική βελτίωση του εαυτού του.
    β) Η απόκτηση της θείας γνώσης, σύμφωνα με την Χριστιανική μας Πίστη.
    γ) Η εκτέλεση του καθήκοντος της αγαθοεργίας πρός τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

 

6) Από τι καθοδηγείται ο σύγχρονος Ναΐτης Ιππότης.

Από την Ελπίδα, την Πίστη και την Αγάπη.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να ασχοληθεί με  την  φιλοσοφική θεώρηση της σύγχρονης κοινωνίας στρέφοντας την προσοχή του στην απόκτηση της γνώσης, η οποία πηγάζει από τις Χριστιανικές αρχές του Τάγματος, την Ιστορία του και την αρχαία Φιλοσοφία.

Ο σύγχρονος Ναΐτης Ιππότης πρέπει με την συμπριφορά του να διακρίνεται στον έξω κόσμο, έτσι ώστε όλοι να αναγνωρίζουν στο προσωπό του έναν ευσυνείδητο άνθρωπο που παρέχει την βοήθειά του, όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν, άνευ επιδείξεως και υστεροβουλίας και με γνώμονα πάντα το συμφέρον της κοινωνίας.

Ο σύγχρονος Ναΐτης αναγνωρίζεται στον έξω κόσμο από:

Την σύνεση, την εγκράτεια ,το θάρρος,τηνδικαιοσύνη και την φιλλανθρωπία(ανάληση αυτών των γνωρισμάτων)

 

7) Γιατί η μπέρτα του Δοκίμου είναι εξωτερικά μαύρη και εσωτερικά κόκκινη.

Το μαύρο συμβολίζει το πένθος της σταύρωσης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και το κόκκινο το τίμιο αίμα Του που χύθηκε για την σωτηρία υμών.8) Τι άλλο συμβολίζει.

Την μη κεκαθαρμένη ψυχή του Δοκίμου και τον τίμιο αγώνα που πρέπει να εκτελέσει για την αποκατάσταση της.

 

9) Τι ωφείλη ο Δόκιμος να πράττει στο Τάγμα.

Ωφείλη να υπακούει στις διαταγές και υποδείξεις των Μεγάλων Αρχόντων του Τάγματος, οι οποίες είναι πάντα σύμφωνες με τους νόμους του Κράτους, το Σύνταγμα και την Χριστιανική Πίστη. Τα ανωτέρω θα τα υποσχεθεί δια Χριστιανικού όρκου κατά την περικόσμησή του. Επίσης να τον χαρακτηρίζει η ανοχή και η αλληλεγγύη πρός όλους τους αδελφούς του.10) Ποιά άλλη υποχρέωση έχει ο Δόκιμος προς το Τάγμα.

     α) Την ανελλιπή παρακολούθηση των συνεδριάσεων της Διοικήσεώς του.
     β) Την μελέτη και γνώση βασικών σημείων της Ιστορίας του Ναϊτικού Τάγματος.
     γ) Ο τρόπος ζωής του να χαρακτηρίζεται από τα ιδανικά του Ν.Τ. και η συμπεριφορά του να αποτυπώνει τα γνωρίσματα των Ν.Ι. 

 

11) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την περικόσμηση ενός Ιππότου ή Αρχόντισσας.

Η παραμονή του στην Τάξη των Δοκίμων όπως ορίζεται από την Μ.Ε.Ε. και η επιτυχής θεωρητική εξέτασις που θα επιβεβαιώνει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ενός υποψηφίου Ιππότου ή Αρχόντισσας.12) Ποιός είναι ο Μυστικός Όρκος του Ν.Ι.

Αδελφός σε αδελφό, δίδεται στην ζωή και στον θάνατο.13) Τί σημαίνει.

Την παλαιά εποχή εσήμαινε ότι, ο αδελφός ορκίζεται να συμπαρίσταται τον αδελφό του ακόμη και στον θάνατο, δηλαδή στους κινδύνους της μάχης και όπου αλλού το καθήκον το καλεί. Ο αδελφός προστατεύει τον αδελφό του και με την ίδια την ζωή του.

Σήμερα ο όρκος αυτός έχει την ίδια βαρύτητα, αλλά επειδή οι σύγχρονοι Ν.Ι. δεν πολεμούν όπως οι παλαιοί, αλλά δίδουν την μάχη του καλού κατά του κακού και συμπαρίστανται στους συνανθρώπους τους στις δυσκολίες της συγχρόνου ζωής, ο αδελφός Ναΐτης βοηθά πάντα τον αδελφό του Ναΐτη στην επίτευξη αυτού του έργου.14) Πώς θα επιτύχει όλα τα ανωτέρω.

Με την θέληση του και μόνο, ο Δόκιμος και ο Ιππότης αύριο, εκτελεί τα πάντα οικειοθελώς. Δεν τον υποχρεώνει κανείς στην εκτέλεση του καθήκοντός του. Οικειοθελώς προσήλθε στο Τάγμα και με την θέλησή του εφαρμόζει αυτά που το σύγχρονο Ν.Τ. πρεβεύει. Η αγάπη του προς τον συνάνθρωπό του και η υπακοή του στα κελεύσματα του Τάγματος, απορέει από τα ενδόμυχα της ψυχής του ως έκφραση της επιθυμίας του να εκτελεί την Χριστιανική του παρόρμηση, <<Αγαπάτε αλλήλους>>.15) Ποίοι ενεπνεύσθησαν την δημιουργία του Ναϊτικού Τάγματος.

Ο Κόμης Ούγκο της Καμπανίας και ο Ούγκο ντε Παγιέν.16) Πότε και πόσοι ήσαν οι ιδρυτές του Τάγματος.

Το Τάγμα ιδρύθηκε τα Χριστούγεννα του 1119 στη Ιερουσαλήμ, από 9 Ιππότες, ενώπιον του Βαλδουίνου του Β΄και του Λατίνου Πατριάρχου. Είχε δε και τις ευλογίες του ορθοδόξου Πατριάρχου της Ιερουσαλήμ, Συμεών Β΄.

 

17) Ποιούς κανόνες εφήρμοσε το Ν.Τ.

Το Ν.Τ. ήταν μοναστικό και στρατιωτικό τάγμα. Στην αρχή της δημιουργίας του εφήρμοσε τον κανόνα του Αγίου Αυγουστίνου, όπως όλα τα καθολικά μοναστικά τάγματα της εποχής. Γρήγορα όμως απέκτησε τον δικό του κανόνα που τον έθεσε ο ηγούμενος Βερνάρδος του Κλερβό,το 1128 μ.Χ. ύστερα από παράκληση του Ούγκο της Καμπανίας.18) Τι περιείχε ο κανόνας του Κλερβό.

Ο κανόνας περιείχε 79 άρθρα που εκτός από τις βασικές αρχές λειτουργίας του Τάγματος περιείχε και εξαντλητικές λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή στο Τάγμα.

Εδώ θα αναφερθούν τα κυριότερα :

Υποχρέωση τέλεσης καθημερινών λειτουργιών.

Απαγόρευση συναναστροφής με αφορισμένους ιππότες, αν όμως ένας από αυτούς έλθει ως ικέτης στο Ναό, υποχρεούνται να τον δεχθούν.

Η ενδυμασία τους είναι λευκοί μανδύες, απλοί και χωρίς γούνα, εκτός και άν είναι από αρνί ή κριάρι. Αργότερα προσθέσανε και τον κόκκινο σταυρό. Απαγορεύετε να φορούν λεπτά υποδήματα με ανασηκομένες μύτες.

Έπρεπε να κοιμούνται με το πουκάμισο και τα εσώρουχα σε αχυρένιο στρώμα με ένα σεντόνι και μία κουβέρτα.

Έτρωγαν σε κοινή αίθουσα, ενώ ένας ιππότης εδιάβαζε αποστολικές περικοπές, από κοινή γαβάθα ανά δύο. Επειδή ήσαν συγχρόνως και στρατιώτες και μοναχοί επιτρέπετο να φάνε 3 φορές την εβδομάδα κρέας και σε πολεμικές περιόδους επιτρέπετο και μία ακόμη φορά.

Μετάνοια την Παρασκευή.

Έπρεπε να ξυπνούν τα ξημερώματα για τον όρθρο, άν όμως ήταν σε εμπόλεμη περίοδο επιτρέπετο μία ώρα ακόμη παραμονής στο στρώμα. Αν΄αυτού όμως έπρεπε να πούν 13 πάτερ ημών.

Πολύ αυστηρός ήταν επίσης και ο όρκος της αγνότητας.

Η συναναστροφή με γυναίκες εθεωρήτο πολύ επικίνδυνη και οι ιππότες έπρεπε να αποφεύγουν τις χειραψίες μαζί τους και τους ασπασμούς.

Επιτρέπετο να ασπάζονται μόνο την μητέρα τους και τις αδελφές τους.

Σε περιπτώσεις παραπτώματος επιβάλλοντο αυστηρές τιμωρίες, αναλόγως του παραπτώματος, όπως να τους πάρουν την ενδυμασία τους, τα όπλα τους και το άλογο για αρκετές ημέρες.

Να υποχρεωθούν να φάνε από το πάτωμα και να μαστιγωθούν  μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους.19) Ποιός ήταν ο τελευταίος Μεγάλος Μάγιστρος του Τάγματος.

Ο Ζακ ντε Μολέ.20) Πότε πέθανε, που και γιατί.

Πέθανε στη πυρά στις 11ή 18 Μαρτίου το 1314 στο Παρίσι, επι της νήσου Σιτέ στον Σηκουάνα, κατηγορούμενος από τον Βασιλιά της Γαλλίας τον Φίλιππο Δ', για ανύκουστα παραπτώματα πρός την καθολική πίστη και τον Πάπα Κλήμη Ε΄. Τα παραπτώματα αυτά ήσαν όλα προκατασκευασμένα και η ομολογία τους, όπου υπήρχε, ήταν αποτέλεσμα βασανιστηρίων στη Ιερά εξέταση που ήλεγχε ο Φίλιππος.

 

 

                                                                                    Δρ. Στυλιανός Καρέντζος GCTJ
                                                                                   Αναπληρωτής Μέγας Προκαθήμενος της Μ.Ε.Ε.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα