Ανωτάτη Εκπαίδευση Ιπποτών

Η Ανωτάτη Εκπαίδευση των Ναϊτών Ιπποτών περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την Ιστορία του Τάγματος, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο που εξέδωσε το Ι.Ν.Μ.Ε. και το δεύτερο στην μελέτη του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.

Ιστορικό σκέλος:

Γιά τις απαντήσεις της ιστορίας θα πρέπει οι Ιππότες και οι Αρχόντισσες να ανατρέχουν στο βιβλίο του Ι.Ν.Μ.Ε.,  Non nobis, Domine, non nobis.

1 .Πότε έγινε η Α΄σταυροφορία και επί ποίου Πάπα;

2 .Ποια η συμμετοχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σ΄αυτήν την σταυροφορία και ποιός ήταν αυτοκράτορας;

3 .Ποιο ήταν το πρώτο φραγκικό κράτος που δημιουργήθηκε στην ανατολή;

4 .Πότε κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ οι σταυροφόροι και από ποιους;

5 .Πως εφέρθησαν στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ οι σταυροφόροι;

6 .Πως αλλιώς ονομάσθηκε το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ και πόσα χρόνια ήταν η διάρκειά του;

7 . Που διέμεναν οι Ν.Ι.;

8 .Αναφέρατε τους κυριότερους κανόνες του Βερνάρδου του Κλερβό;

9 .Πώς ονομάζετο η πολεμική σημαία των Ν.Ι., τι χρώμα είχε και ποιοι την υπερασπίζοντο;

10 .Ποιός κατέλησε το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ και πότε;

11 .Πριν την πτώση της Ιερουσαλήμ, ποιά μάχη υπήρξε καταλυτική για την πτώση της;

12 .Μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, που κατέφυγαν οι Ν.Ι.;

13 .Πότε έπεσε η Άκρα στα χέρια των σταυροφόρων;

14 .Μετά τους σταυροφόρους ποιοι και πότε κατέλαβαν την Άκρα;

15 .Μετά την Άκρα, που μεταφέρθηκε το αρχηγείο των Ναϊτών;

16 .Τι γνωρίζεται για την νήσο Ρουάντ, που ήταν έξω από την Ταρσό;

17 .Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Μαγίστρου, Θεοβάλδου Γκοτέν τον Απρίλιο του 1294, Μεγάλος Μάγιστρος έγινε ο Ιάκωβος του Μολέ. Τί έκανε με την ανάληψη των καθηκόντων του;

18 .Ποιές είναι οι γνώμες για την πολιτική προσωπικότητα του Φιλίππου Δ΄, βασιλιά της Γαλλίας;

19 .Το 1305 οι καρδινάλιοι επέλεξαν στη Περούτζια, ως νέο Πάπα τον αρχιεπίσκοπο του Μπορντό Βετράνδο του Γκό, υπό το όνομα Κλήμης Ε΄.  Τί ήταν ο νέος Πάπας και τι είχε υποσχεθεί στον Γάλλο βασιλιά;

20 .Ποια ήταν η θέση του Ιακώβου του Μολέ , ως προς την συνένωση των δύο Ταγμάτων, δηλαδή των Ναϊτών και των Οσπιταλίων;

21 .Τι ήταν η Ιερά εξέταση της Γαλλίας;

22 .Ποια ήταν τα συνηθέστερα βασανιστήρια της Ιεράς Εξέτασης, που χρησιμοποιήθηκαν κατά των Ναϊτών;

23 .Τι αφορούσε η Παπική βούλα Faciens misericordiam;

24 .Τι είναι το έγγραφο της Σινιόν;

25 .Τι απέγινε ο στόλος των Ναϊτών;

26 .Πόσο ήταν η διάρκεια ζωής του Τάγματος του Ναού της Ιερουσαλήμ;

27 .Πότε ιδρύθηκε το σύγχρονο Τάγμα του Ναού και από ποιόν;

28 .Με ποίου ηγεμόνος την υποστήριξη ιδρύθηκε;

29 .Πότε και από ποιόν αναγνωρίσθηκε επίσημα;

30 .Ποια τα ιδανικά επί των οποίων βασίσθηκε το νέο Τάγμα του Ναού;

31 .Από πότε το Τάγμα φέρει το όνομα Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani;

32 .Ποιο είναι το ρητό του Τάγματος και τι σημαίνει;

33 .Πως είναι δομημένο το OSMTH;

34 .Ποιο είναι το νομοθετικό σώμα του OSMTH;

35 .Ποια είναι η εθιμοτυπική Αρχή του Μεγάλου Συμβουλίου του OSMTH;

36 .Ποια είναι η εκτελεστική Αρχή του Μεγάλου Συμβουλίου του OSMTH;

37 .Πότε αναγνωρίσθηκε το OSMTH από τον ΟΗΕ και ως τι;


Φιλοσοφικό σκέλος

Α) Ο Πλάτων ( 427 π.Χ-347 π.Χ.) ήταν Αθηναίος και ο ποιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη, υπήρξε δε δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του εχει διασωθεί ολόκληρο, υπό μορφή φιλοσοφικών διαλόγων.

1 . Ποιο είναι το συγγραφικό του έργο ;

Τα έργα του Πλάτωνος ήσαν 36, εξ αυτών τα κυριότερα ήσαν Η Απολογία του Σωκράτους, Συμπόσιο, Τίμαιος, Γοργίας, Πρωταγώρας, Παρμενίδης, Θεαίτητος, Κρίτων, Ευθύφρον, Μένων Μενέξιος, Πολιτεία, Σοφιστής, Πολιτικός, Νόμοι, Επινομίς, Ζ΄Επιστολή.

2 . Ποιο άλλο έργο του Πλάτωνος κατέχει πολύ σημαντική θέση;

Η δημιουργία της Ακαδημίας το 387 π.Χ.

3 .Τι κατείχε εξέχουσα θέση στο έργο του Πλάτωνος;

Η έννοια του δικαίου.

4 .Γιατί η θεωρία του Πλάτωνος είναι δυϊστική;

Διότι χωρίζει τον κόσμο σε μια υλική και μία ιδεατή σφαίρα ύπαρξης.

5 .Πώς γίνεται αυτό;

Με την εισαγωγή της θεωρίας των ιδεών, οι οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι αρχέτυπα των αισθητών υλικών πραγμάτων, φόρμες υπερβατικές που γίνονται αντιληπτές μόνο με την λογική και όχι με τις αισθήσεις.

6 . Τι θεωρεί τα αισθητά αντικείμενα;

Κατώτερα, υλικά και φθαρτά είδωλα των ιδεών ,οι οποίες μορφοποιούνται.

7 .Τι ανγνωρίζει λοιπόν ο Πλάτωνας;

Δύο διαφορετικούς κόσμους, τον αισθητό, που συνεχώς μεταβάλλεται, βρισκόμενος σε συνεχή ροή (Ηράκλειτος) και τον νοητό κόσμο τον αναλλοίωτο. Οι ιδέες του νοητού κόσμου υπάρχουν στον επουράνιο τόπο. Οι ιδέες αυτές είναι τα αρχαίτυπα του ορατού κόσμου, είναι τα αιώνια πρότυπα και υποδείγματα τα οποία συντηρούν την μορφή των υποκειμένων υλικών σωμάτων.

8 . Ποιά ήταν η υψηλοτέρα ιδέα κατά τον Πλάτωνα;

Η ιδέα του Αγαθού.

9 . Ποιά είναι για κάθε άνθρωπο η πρώτη και μεγαλυτερη νίκη, κατά τον Πλάτωνα;

Εκείνη που μπορεί να πετύχει πάνω στον εαυτό του.

10 . Στην αλληγορία του σπηλαίου που περιλαμβάνεται στο έργο του, Πολιτεία, τι εξηγεί ο Πλάτων;

Εξηγεί την θεωρία των ιδεών του. Σύμφωνα με τον αλληγορικό μύθο οι άνθρωποι ζούμε σαν φυλακισμένοι μέσα στις παραισθήσεις μας και τις αυταπάτες μας και δεν μπορούμαι να γνωρίσουμε την αλήθεια γιατί μας εμποδίζουν τα δεσμά των αισθήσεων αλλά και τα δεσμά των εξουσιαστών που χειραγωγούν τις αισθήσεις μας, ώστε να αντιλαμβανόμαστε μόνο την πραγματικότητα όπως την καθορίζουν εκείνοι. Κάποια στιγμή μερικοί δεσμότες μπορεί να απαλλαγούν από  την επιρροή των δογμάτων, χάρη στην παιδία και τον ορθό λόγο και επιτέλους με καθαρή σκέψη μπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια βασιζόμενοι σε αποδείξεις.

11 . Αναφέρετε μερικά αποφθέγματα του Πλάτωνος

Η άγνοια είναι η αιτία των κακών στους ανθρώπους

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Είναι απόδειξη του πραγματικού φιλισόφου να εκπλήσσεται διαρκώς

Ελάχιστοι είναι αυτοί που επιμένουν τόσο πολύ στην αθεϊστική τους πίστη, ώστε, και αν ευρεθούν μπροστά σε κάποιον κίνδυνο, να μην παραδεχθούν, ούτε και τότε, την ύπαρξη της Ανωτάτης δύναμης στον κόσμο, του Θεού.

Έλληνες αεί παίδες

Η ομορφιά του ρυθμού και η αρμονία και η χάρη και ο καλός ρυθμός εξαρτώνται από την Απλότητα

Η ποίηση είναι εγγύτερα στη ζωτική αλήθεια απ'ότι η ιστορία

Η μουσική δίδει ψυχή στις καρδιές και φτερά στη σκέψη

Κοινά γαρ τα των φίλων

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω

Μία ζωή που περνάει  απαρατήρητη, δεν αξίζει να την ζήσει κανείς

Β) Ο Αριστοτέλης (Στάγειρα 384 π.Χ.-Χαλκίδα 322 π.Χ.) Σε ηλικία 17 εισήλθε στην Ακαδημία του Πλάτωνος και έμεινε εκεί έως τα 37 του έτη. Μετά τον θάνατο του Πλάτωνος έφυγε από την Αθήνα και μετά από πρόσκληση και εντολή του Φιλίππου, ανέλαβε την διδασκαλία του Αλεξάνδρου. Ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις επιστήμες και κατά την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα υπήρξε ο πρώτος γνήσιος επιστήμονας στην ιστορία.

Ο βασικός λόγος που η ορθοδοξία τίμησε τον Αριστοτέλη ήταν η αναγωγή της σκέψης του φιλοσόφου προς ένα πρωταρχικό αίτιο κίνησης των σωμάτων του κόσμου ενός σώματος ως πρώτου αιτίου. Του ενός Θεού.

Μετά τον θάνατο του Πλάτωνος, οδηγήθηκε περισσότερο σε εμπειρικές μελέτες και μετατοπίσθηκε από τον πλατωνισμό στον εμπειρισμό. Πίστευε ότι οι ιδέες και οι γνώσεις των ανθρώπων βασίζονται τελικά στην αντίληψη. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο συμαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητος.

1 . Ποιός είναι ο σκοπός των ανθρωπίνων ενεργείων, κατά τον Αριστοτέλη;

Η ευδαιμονία

2 .Πώς την ορίζει;

Ως ενέργεια σύμφωνη με την αρετή. Η αρετή όταν κυριαρχεί στα πάθη και τις ορμές, παίζει τον ρόλο του ρυθμιστή, ανάμεσα στις ακρότητες δηλαδή την υπερβολή και την έλλειψη.

3 .Τι έιναι η πραότης, κατά τον Αριστοτέλη;

Αρετή, ανάμεσα στην οργή και την αναισθησία

4 . Τι είναι η ανδρεία;

Αρετή, ανάμεσα στην θρασύτητα και την δειλία

5 . Τι είναι αιδώς;

Αρετή, ανάμεσα στην αδιαντροπιά και την κατάπληξη

Συμπήρωμα της αρετής είναι τα αγαθά του σώματος (υγεία,δύναμη, ομορφιά) και τα αγαθά της τύχης (πλούτος,ευγενική καταγωγή, απόκτηση πολιτικής εξουσίας κλπ.)

6 .Ποιός είναι ευτυχισμένος;

Αυτός που ενεργεί κατά τις επιταγές της αρετής και συγχρόνως έχει μερίδιο και στα άλλα αγαθά, τα «εκτός αγαθά».

7 .Ανάμεσα σε τι ταλαντεύεται ο Αριστοτέλης;

Ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό. Κατ’αυτόν κάθε πράγμα αποτελείται από ύλη και πνεύμα, που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα.

8 .Τι είναι η ύλη;

Η ύλη είναι παθητική, είναι η δυνατότητα του πράγματος.

9 .Τι είναι το πνεύμα;

Το πνεύμα είναι ενεργητικό, είναι η δύναμη που μεταβάλλει, την δυνατότητα σε πραγματικότητα.

10 .Τι είναι ο κόσμος κατά τον Αριστοτέλη;

Είναι, ενιαίος και αιώνιος και η οικουμένη έχει σχήμα σφαίρας με κέντρο την Γή.

11 . Με το να δέχεται, ο Αριστοτέλης, την καταγωγή των γνώσεων από τις αισθήσεις, τι πλησιάζει;

Πλησιάζει  τον υλισμό και με την τυπική λογική βλέπει την αντικειμενική πραγματικότητα στατικά και όχι μέσα στην αέναη μεταβολή της κίνησης.

12 . Ποιά θεωρεία διετύπωσε ο Αριστοτέλης, για τα στοιχεία της φύσης;

Κατά την θεωρεία του στην φύση υπάρχει και ένα πέμπτο στοιχείο ο αιθήρ. Κατά τους ‘Ιωνες φιλοσόφους τα στοιχεία της φύσης είναι: Γη, ύδωρ, πύρ και αήρ.
 
13 . Ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες του πέμπτου στοιχείου της φύσης;

Είναι αγέννητο, αγήρατο, αύθαρτο, αΐδιο, αναυξές και αναλλοίωτο. Επιπλέον εντοπίζεται στον άνω τόπο όπου κατοικεί η Θεότητα .   

14 .Τι είναι ηθική;

Κατά τον Αριστοτέλη ηθική είναι μία πρακτική παρά θεωρητική μελέτη, με στόχο κάποιος να γίνει καλός και να πράτει το καλό, αντί να γνωρίζει για να εξυπήρετει τους δικούς του λόγους.

15 .Ο Αριστοτέλης στο έργο του πολιτικά, τι θεώρησε την πόλη;

Θεώρησε την πόλη μια φυσική κοινότητα, επιπλέον θεώρησε ότι η πόλη μπορεί να είναι μεγαλύτερης σημασίας ως πρός την οικογένεια η οποία με την σειρά της είναι πρίν από το άτομο, καθώς το σύνολο πρέπει αναγκαστικά να προηγείται του μέρους, δήλωσε δε ότι ο άνθρωπος είναι απο τη φύση του ένα πολιτικό ζώο.

16 .Ως τι συνέλαβε την πολιτική;

Σαν ένα οργανισμό και όχι σαν μία μηχανή και ως μια συλλογή απο μέρη τα οποία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τα υπόλοιπα.

 

 

                                                                                                    Δρ Στυλιανός Καρέντζος GCTJ
                                                                                                   Αναπληρωτής Μέγας Εθνικός Διοικητής
                                                                                                   Της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος