OSMTH Greece

Τυπικά Συνεδριάσεως Ανοιχτής

Εάν πρόκειται για ανοιχτή Συνεδρίαση περοσσοτέρων Διοικήσεων την θέση του Διοικητού στο Τυπικό αναλαμβάνει, ο Μ. Ταξιάρχης της περιοχής.ΟΙ Διοικητές εισέρχονται κατά σειράν αρχαιότητος των Διοικήσεων, αρχής γενομένης από την νεώτερη.

1.ΤΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Η αίθουσα είναι έτοιμη και κενή.

Το ξίφος ευρίσκεται πάνω στο τραπέζι πλαγιασμένο μπρος από τη θέση του Διοικητού.

Άπαντες ευρίσκονται στον προθάλαμο. Ο Τελετάρχης λαμβάνει θέση στο άνοιγμα της πόρτας και ανακοινώνει (παραλείποντας όσους δεν παρευρίσκονται) :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι επισκέπτες.

Αφού πάνε στις θέσεις τους, συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι υποψήφιοι και οι δόκιμοι.

Κάθονται και συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι Ακόλουθοι.

Αφού εισέλθουν συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι αδελφοί Ιππότες και Αρχόντισσες.

Αφού καταλάβουν τις θέσεις τους ο Τελετάρχης εισέρχεται μέσα στην αίθουσα, κάθεται δίπλα στην πόρτα και ανακοινώνει :

Τελετάρχης: Εισέρχονται οι Αξιωματικοί της Διοικήσεως.

Μόλις καταλάβουν τις θέσεις τους συνεχίζει :

Τελετάρχης: Παρακαλώ άπαντες να σηκωθούν. Εισέρχεται ο Σεβαστός Διοικητής, Ιππότης…………….

Εισέρχεται και στέκει όρθιος στη θέση του :

Εάν παρευρίσκονται Άρχοντες του Τάγματος ή και κάτοχοι του Βαθμού του Μεγάλου αξιωματούχου ή Μεγαλοσταύρου τότε ακολουθεί το κάτωθι :

Τελετάρχης:  Σεβαστέ Διοικητά. Παρευρίσκονται και επιθυμούν να εισέλθουν Άρχοντες του Τάγματος.

Διοικητής: Αναγγείλατέ τους.

(Ο Τελετάρχης αναφέρει τους αξιωματικούς κατά σειράν αρχαιότητος του βαθμού, αρχης γενομάνης από τον νεότερο στην σειρά έναν έναν παραλείποντας όσους δεν παρευρίσκονται).

Τελετάρχης: Σεβαστέ Διοικητά την συνάντηση της ολομέλειας της Διοικήσεως τιμά με την παρουσία του ο ………………………………………………….

Διοικητής: Να εισέλθει.

Το αυτό γίνεται για όλους τους Αξιωματικούς κατά σειράν. Κατά την είσοδο Μεγάλων Σταυροφόρων άπαντες οι Ιππότες και Αρχόντισσες είναι όρθιοι .

Αν παρευρίσκεται ο Μέγας Προκαθήμενος τότε ακολουθεί :

Τελετάρχης: Σεβαστέ Διοικητά την συνάντηση της ολομέλειας της Διοικήσεως τιμά με την παρουσία του ο Μέγας Προκαθήμενος της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος………………………………………………………………………..

Διοικητής: Να εισέλθει.Άπαντες όρθιοι. Ιππότες και Αρχόντισσες εν τάξει !

(Ο Μ. Προκαθήμενος εισέρχεται, ο Διοικητής κατεβαίνει από το βάθρο, τον χαιρετά, του παραχωρεί τη θέση του την οποία ο Μ. Προκαθήμενος δεν δέχεται και κάθεται στην πολυθρόνα του. Ο Διοικητής επανέρχεται στη θέση του χωρίς να καθίσει κανείς).

Τελετάρχης: Αδελφοί μου ανταποκριθείτε στην ευχή του Διοικητή λέγοντας: «Είμαστε όλοι αδελφοί».

Ο Διοικητής σηκώνει το δεξί χέρι με τα τρία δάκτυλα ενωμένα και λέγει.

Διοικητής: Κύριός μας είναι ο Θεός.

Ολομέλεια: Είμαστε όλοι αδελφοί.

Τελετάρχης: Αδελφοί μου ανταποκριθείτε στην ευχή του Διοικητή λέγοντας : “Sed nomini Tuo dagloriam”

Διοικητής: No nobis Domine no nobis.

Ολομέλεια: Sed nomini Tuo da gloriam.

Διοικητής: Ευλογημένοι είναι όσοι εργάζονται στο όνομα του Κυρίου. Είθε το Άγιο Πνεύμα να είναι κοντά μας τη μέρα αυτή

Ο Διοικητής στρέφεται στον Σπαθάριο.

Διοικητής: Σπαθάριε προστατεύεται η παρούσα σύνοδος;

Σπαθάριος: Προστατεύεται Σεβαστέ Διοικητά.

Διοικητής: Ανάλαβε λοιπόν την θέση σου. (Ο Σπαθάριος κατευθύνεται και κάθεται προ της εισόδου) Αν κατά τη διάρκεια της συνόδου επιθυμεί να εισέλθει αδελφός Ιππότης ή καλεσμένος, οδήγησέ τους εν σιγή στις θέσεις τους, αν επιχειρήσει να εισέλθει οιοσδήποτε επιβουλεύεται τις παρούσες εργασίες εμπόδισέ τον. Καλώ τώρα τον (ιερέα ή τον Άρχοντα…) να ανοίξει την Κιβωτό των Συμβόλων της Πίστεως και να απευθύνει την προς τον Ύψιστο προσευχή.                                                                        

Ο ιερέας εκτελεί το καθήκον του (εις περίπτωση απουσίας ιερωμένου το καθήκον τούτο εκτελεί πάντα ο ανώτερος παρευρισκόμενος Άρχοντας).

Διοικητής:  Mε την επιείκεια του Θεού και εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κηρύττω την παρούσα σύνοδο της Διοικήσεως έγκυρη σύμφωνα με τους αρχαίους νόμους. Παρακαλώ αναλάβατε τις θέσεις σας.

Στο σημείο αυτό ο Διοικητής καλοσωρίζει τους επισκέπτες. Κατόπιν λέγει

Διοικητής: Ιππότη Γραμματέα να αναφερθούν οι απόντες αδελφοί.

Ο Γραμματεύς που ήδη έχει μεριμνήσει για τις παρουσίες αναφέρει.

Γραμματεύς: Σεβαστέ Διοικητά επί συνολικής δυνάμεως της Διοικήσεως ………..Ιπποτών και Αρχοντισσών, ……Ακολούθων, και …….Δοκίμων και Υποψηφίων, απουσιάζουν (αναφέρει αριθμητικά και κατά περίπτωση).

Αδικαιολογήτως απουσιάζουν οι αδελφοί ………(αφού αναφέρει τα ονόματα ερωτά).

Υπάρχει κάποιος αδελφός που επιθυμεί να δικαιολογήσει έναν εκ των αναφερομένων ; (εις περίπτωση που κάποιος αδελφός δικαιολογήσει απόντα αναγράφεται. Επίσης εις το σημείο αυτό εάν αδελφός έχει συμπληρώσει 5 αδικαιολόγητες απουσίες αναφέρεται από τον Διοικητή η παραπομπή του εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο με αίτημα διαγραφής).

Διοικητής: Στη σημερινή σύνοδο κύριος ομιλητής θα είναι ………….………Ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα……………………………Καλοσωρίζουμε τον αγαπητό ομιλητή.

Διοικητής: Αδελφέ Θησαυροφύλακα παρακαλώ να παρουσιάσετε το βιογραφικό του ομιλητή της ημέρας (όταν δεν προέρχεται από τις τάξεις του Τάγματος).

(Αφού ο ομιλητής λάβει θέση προχωρεί στην ομιλία η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά).

Διοικητής: Ευχαριστούμε αγαπητέ ομιλητά δια την ανάπτυξιν του θέματος. Παρακαλώ όσοι εκ των αδελφών επιθυμούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις να δηλώσουν εις τον Γραμματέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την πρόθεση κτυπώντας ελαφρά τα χέρια. Ο Γραμματεύς δίδει τον λόγο κατά σειρά και φροντίζει οι ερωτήσεις να μην υπερβαίνουν τα 15 λεπτά.

Μετά το πέρας των ερωτήσεων ο ομιλητής επιστρέφει στην θέση του.

Διοικητής: Αγαπητοί αδελφοί το βήμα είναι ανοικτό δια πάν διαδικαστικό ή διοικητικό θέμα,(παραλείποντας τους μη παρευρισκόμενους).

1. Οι αδελφοί Ακόλουθοι ;

2.Οι αδελφοί Ιππότες και Αρχόντισσες;

3.Οι αδελφοί Αξιωματικοί της Διοικήσεως;

4.Οι αδελφοί Μεγάλοι Άρχοντες;

5.Ο αδελφός Μέγας Προκαθήμενος;

Αναπτύσσονται τυχόν θέματα σε χρονική διάρκεια όχι πέραν του λεπτού.

Διοικητής:  Παρακαλώ τον αδελφό Ελεονόμο να φέρει το σάκο του Ελεονομίου πεο των αδελφών.

(Ο αδελφός Ελεονόμος περιφέρεται από όλους και το αποτέλεσμα του Ελεονομίου περνάται στα Πρακτικά της ημέρας).

Διοικητής: Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι η σημερινή σύνοδος είναι περαιωμένη. Αδελφέ (καλεί τον ιερωμένο ή τον ανώτερο παρευρισκόμενο Άρχοντα) παρακαλώ να κλείσετε την Κιβωτό των Συμβόλων της Πίστεως.

Αυτός σηκώνεται λέγει το Δι’ ευχών και κλείνει την κιβωτό.

Διοικητής: Αδελφοί μου ας ανανεώσουμε τον αρχαίο όρκο.

Ενώ παιανίζει ο Ναϊτικός Υμνος Ο Σπαθάριος περνά με το ξίφος εμπρός από όλους.

Οι Ιππότες και οι Αρχόντισσες ακουμπούν τη λαβή του ξίφους με τα τρία δάκτυλα της δεξιάς. Οι Ακόλουθοι και οι Δόκιμοι υποκλίνονται εμπρός στο ξίφος. Ο Σπαθάριος θέτη την αιχμή ή την λαβή του ξίφους επί του δεξιού ώμου των Ακολούθων και δοκίμων αναλόγως του φύλου των.

Μετά το τέλος ο Σπαθάριος επανέρχεται στην θέση του εφ’ όσον πρώτα παραδόσει το ξίφος στον Διοικητή και μετά ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος.

Διοικητής: Σπαθάριε εντέλεσθε να ανοίξετε την πόρτα ώστε να εξέλθουν οι παρευρισκόμενοι.

Ο Σπαθάριος ανοίγει την πόρτα.

Διοικητής:

(Μόνο σε περίπτωση που παρευρίσκεται ο Μέγας Προκαθήμενος)

Ο Μέγας Προκαθήμενος αναχωρεί Όρθιοι !

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται λήξασα.

Έξοδος με την αντίστροφο σειρά της εισόδου.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα