OSMTH Greece

Τυπικά Συνεδριάσεως Κλειστής

ΤΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Η αίθουσα είναι έτοιμη και κενή.

Το ξίφος ευρίσκεται πάνω στο τραπέζι πλαγιασμένο έμπροσθεν από τη θέση του Διοικητού, ή τα ξίφοι ευρίσκονται επι της στρογγύλης τράπεζας ( στο Μ. Διοικητήριο).

Άπαντες ευρίσκονται στον προθάλαμο. Ο Τελετάρχης λαμβάνει θέση στο άνοιγμα της πόρτας και ανακοινώνει (παραλείποντας όσους δεν παρευρίσκονται) :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι επισκέπτες.

Αφού καταλάβουν τις θέσεις τους συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι υποψήφιοι και οι δόκιμοι.

Κάθονται και συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι Ακόλουθοι.

Αφού εισέλθουν συνεχίζει :

Τελετάρχης: Να εισέλθουν οι αδελφοί Ιππότες και Αρχόντισσες.

Αφού καταλάβουν τις θέσεις τους ο Τελετάρχης εισέρχεται μέσα στην αίθουσα, κάθεται δίπλα στην πόρτα και ανακοινώνει :

Τελετάρχης: Εισέρχονται οι Αξιωματικοί της Διοικήσεως.

Μόλις καταλάβουν τις θέσεις τους συνεχίζει :

Τελετάρχης: Παρακαλώ άπαντες να σηκωθούν. Εισέρχεται ο Σεβαστός Διοικητής, Ιππότης.

Εισέρχεται και στέκει όρθιος στη θέση του :

Εάν παρευρίσκονται Άρχοντες του Τάγματος ή και κάτοχοι του Βαθμού του Μεγάλου αξιωματούχου ή Μεγαλοσταύρου τότε ακολουθεί το κάτωθι :

Τελετάρχης:  Σεβαστέ Διοικητά. Παρευρίσκονται και επιθυμούν να εισέλθουν Άρχοντες του Τάγματος

Διοικητής: Αναγγείλατέ τους.Άπαντες όρθιοι!

(Ο Τελετάρχης αναφέρει τους Άρχοντες με τη σειρά έναν έναν από τον νεώτερον προς τον αρχαιότερον ως προς το αξίωμα παραλείποντας όσους δεν παρευρίσκονται)

Αν παρευρίσκεται ο Μέγας Προκαθήμενος τότε ακολουθεί :

Τελετάρχης: Σεβαστέ Διοικητά την συνάντηση της ολομέλειας της Διοικήσεως τιμά με την παρουσία του ο Μέγας Προκαθήμενος της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος………………………………………………………………………..

Διοικητής: Να εισέλθει.Άπαντες όρθιοι κα εν τάξει!

(Ο Μ. Προκαθήμενος εισέρχεται, ο Διοικητής κατεβαίνει από το βάθρο, τον χαιρετά, του παραχωρεί τη θέση του την οποία ο Μ. Προκαθήμενος δεν δέχεται και κάθεται στην πολυθρόνα του. Ο Διοικητής επανέρχεται στη θέση του χωρίς να καθίσει κανείς)

Τελετάρχης: Αδελφοί μου ανταποκριθείτε στην ευχή του Διοικητή λέγοντας: «Είμαστε όλοι αδελφοί»

Ο Διοικητής σηκώνει το δεξί χέρι με τα τρία δάκτυλα ενωμένα και λέγει

Διοικητής: Κύριός μας είναι ο Θεός

Ολομέλεια: Είμαστε όλοι αδελφοί

Τελετάρχης: Αδελφοί μου ανταποκριθείτε στην ευχή του Διοικητή λέγοντας : “Sed nomini Tuo dagloriam”

Διοικητής: No nobis Domine no nobis

Oλομέλεια: Sed nomini Tuo da gloriam

Διοικητής: Ευλογημένοι είναι όσοι εργάζονται στο όνομα του Κυρίου. Είθε το Άγιο Πνεύμα να είναι κοντά μας τη μέρα αυτή

Ο Διοικητής στρέφεται στον Σπαθάριο

Διοικητής: Σπαθάριε προστατεύεται η παρούσα σύνοδος;

Σπαθάριος: Προστατεύεται Σεβαστέ Διοικητά.

Διοικητής: Ανάλαβε λοιπόν την θέση σου. (Ο Σπαθάριος κατευθύνεται και κάθεται προ της εισόδου) Αν κατά τη διάρκεια της συνόδου επιθυμεί να εισέλθει αδελφός Ιππότης ή καλεσμένος, οδήγησέ τους εν σιγή στις θέσεις τους, αν επιχειρήσει να εισέλθει οιοσδήποτε επιβουλεύεται τις παρούσες εργασίες εμπόδισέ τον. Καλώ τώρα τον (ιερέα ή τον Άρχοντα…) να ανοίξει την Κιβωτό των Συμβόλων της Πίστεως και να απευθύνει την προς τον Ύψιστο προσευχή.                                                                        

Ο ιερέας εκτελεί το καθήκον του (εις περίπτωση απουσίας ιερωμένου το καθήκον τούτο εκτελεί πάντα ο ανώτερος παρευρισκόμενος Άρχοντας)

Διοικητής: Αδελφέ Αναπληρωτά ποίο είναι το καθήκον μας;

Αναπλ. Διοικητής: Την εκτέλεση του καθήκοντός μας ως Ναϊτες Ιππότες να υπερασπισθώμεν με όλες μας τις δυνάμεις την κυριαρχία του Παναγίου Τάφου στο Ναό της Ιερουσαλήμ

Διοικητής: Τι άλλο αναζητάμε στην αποστολή μας αυτή αδελφέ Αναπληρωτά;

Αναπλ. Διοικητής: Αναζητάμε το Θειον Φως, Σεβαστέ Διοικητά.

Διοικητής: Ποίο είναι το Θειον Φως, αδελφέ Αναπλ. Διοικητά ;

Αναπλ. Διοικητής: Το Αιώνιο Θειον Φως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , Σεβαστέ Διοικητά

Διοικητής: Ποίος μπορεί να μας καθοδηγήσει για να εύρομεν το Θείον Φως ;

Αναπλ. Διοικητής: Ουδείς δύναται να το κάνει με ακρίβεια διότι με την πάροδο των αιώνων και λόγω των διώξεων τας οποίας υπέστη το Τάγμα πολλές εκ των αρχών αυτών έχουν απωλεσθεί οριστικά. Άλλες διατηρούνται και χάρις σ’ αυτές δυνάμεθα τώρα να αναζητούμε την οδό που οδηγεί εις το Αιώνιο Θείον Φως.

Διοικητής: Γνωρίζει κανείς αδελφέ Αναπλ. Διοικητά μέρος έστω των διασωθέντων αρχών ώστε να μας ανακοινώσει αυτές;

Αναπλ. Διοικητής: Μόνο ο Ανώτατος Άρχων μπορεί

Διοικητής: Άρχοντα Μ. Προκαθήμενε (ή ονομάζει τον αρχαιότερο παρευρισκόμενο Άρχοντα) οδήγησέ μας εις το Θείον Φως μεταδίδοντάς μας τις αρχές που εσύ γνωρίζεις.

Μ.Προκαθήμενος:

(ή ο παρευρισκόμενος αρχαιότερος Άρχοντας) Τούτο δεν είναι εύκολο διότι δεν τις γνωρίζομεν πλήρως. Οι ανθρώπινοι οφθαλμοί αδυνατούν να συλλάβουν όλη την λαμπρότητα της διανοίας. Όμως μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία γνώσης, που προέρχονται από τις αιώνιες αυτές αλήθειες οι οποίες ειπώθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν, που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από το Αρχαίο Τάγμα, που υπάρχουν και θα υπάρχουν, και που θα οδηγήσουν προς το Θείον Φως όποιον το αναζητεί.

Διοικητής: Διδάξατέ μας.

Μ. Προκαθήμενος: Εμβαθύνετε αδελφοί μου εις τις αλήθειες που θα ακουστούν έστω και αν είναι μέρος μόνο των αιωνίων αρχών θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε προς το μονοπάτι του Αιωνίου Θείου Φωτός :

Κάθε σώμα είναι μεταβλητό.

Το αιωνίως γενόμενο, αιωνίως φθείρεται. Το άπαξ γενόμενο ουδέποτε φθείρεται ουδέποτε μεταβάλλεται.

Πρώτος είναι ο Θεός, δεύτερος ο Κόσμος, τρίτος ο άνθρωπος.

Ο κόσμος εγεννήθη δια τον άνθρωπο, ο δε άνθρωπος δια το Θεό.

Της ψυχής το αισθητικό είναι θνητό, το λογικό είναι αθάνατο.

Η ψυχή δεν κινείται πάντα, αλλά κινεί όλα τα όντα.

Το αγαθό δεν υφίσταται στη γη. Στον ουρανό δεν υφίσταται το κακό.

Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι κακός.

Το αγαθό είναι εκούσιο. Το κακό είναι ακούσιο.

Του διαλυτού σώματος οι χρόνοι είναι δύο. Από τη σπορά ως τη γέννηση και από τη γέννηση ως το θάνατο. Του αιωνίου σώματος ο χρόνος είναι ένας. Αρχίζει από τη γένεση.

Η πρόνοια είναι θεία τάξη. Η ανάγκη είναι υπηρέτης της πρόνοιας.

Ο Θεός είναι το αμετάβλητο. Ο άνθρωπος είναι μεταβλητός.

Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί είναι ορισμένα στοιχεία που οφείλετε να εμβαθύνετε προκειμένου να οδηγηθείτε ταχύτερον εις το Θείον Φως. Είναι αρχέγονη γνώση που μεταδόθηκε στους αναζητώντας το Θείον Φως. Αυτό μπορών να σας προσφέρω.

Διοικητής: Ευχαριστώ Άρχοντα Μ. Προκαθήμενε για τα ψήγματα της αιώνιας γνώσης που μας μετέδωσες.

Χτυπά μία φορά με την σφύρα και λέγει.

Διοικητής:  Mε την επιείκεια του Θεού και εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κηρύττω την παρούσα σύνοδο της Διοικήσεως έγκυρη σύμφωνα με τους αρχαίους νόμους. Παρακαλώ αναλάβατε τις θέσεις σας.

Στο σημείο αυτό ο Διοικητής καλοσωρίζει τους επισκέπτες. Κατόπιν λέγει

Διοικητής:  Ιππότη Γραμματέα να αναφερθούν οι απόντες αδελφοί.

Ο Γραμματεύς που ήδη έχει μεριμνήσει για τις παρουσίες αναφέρει.

Γραμματεύς: Σεβαστέ Διοικητά επί συνολικής δυνάμεως της Διοικήσεως ………..Ιπποτών και Αρχοντισσών, ……Ακολούθων, και …….Δοκίμων και Υποψηφίων, απουσιάζουν (αναφέρει αριθμητικά και κατά περίπτωση).

Αδικαιολογήτως απουσιάζουν οι αδελφοί ………(αφού αναφέρει τα ονόματα ερωτά).

Υπάρχει κάποιος αδελφός που επιθυμεί να δικαιολογήσει έναν εκ των αναφερομένων ; (εις περίπτωση που κάποιος αδελφός δικαιολογήσει απόντα αναγράφεται. Επίσης εις το σημείο αυτό εάν αδελφός έχει συμπληρώσει 5 αδικαιολόγητες απουσίες αναφέρεται από τον Διοικητή η παραπομπή του εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο με αίτημα διαγραφής).

Διοικητής:  Ιππότη Γραμματέα αναγνώσατε παρακαλώ τον χαραχθέντα πίνακα των πρακτικών της προηγούμενης συνόδου.

Ο Γραμματεύς διαβάζει τα πρακτικά.

Διοικητής:  Ερωτών δια την ακρίβεια των πρακτικών παρακαλώ οι έχοντες να προσθέσουν ή διορθώσουν τι, (παραλείποντας όσους δεν παρευρίσκονται)

1.Οι αδελφοί Ιππότες και Αρχόντισσες;

2.Οι αδελφοί Αξιωματικοί της Διοικήσεως;

3.Οι αδελφοί Μεγάλοι Άρχοντες;

4.Ο αδελφός Μέγας Προκαθήμενος;

Όσοι έχουν να κάνουν παρατηρήσεις ομιλούν.

Διοικητής:  Οι εγκρίνοντες τα πρακτικά να υψώσουν την δεξιάν. Τα πρακτικά εγκρίνονται.

Ο Γραμματέας δίδει τα πρακτικά προς υπογραφή εις τον Διοικητή.

Διοικητής: Στη σημερινή σύνοδο κύριος ομιλητής θα είναι …………. ………Ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα……………………………Καλοσωρίζουμε τον αγαπητό ομιλητή.

Διοικητής:  Αδελφέ Θησαυροφύλακα παρακαλώ να παρουσιάσετε το βιογραφικό του ομιλητή της ημέρας (όταν δεν προέρχεται από τις τάξεις του Τάγματος).

(Αφού ο ομιλητής λάβει θέση προχωρεί στην ομιλία η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά).

Διοικητής: Ευχαριστούμε αγαπητέ ομιλητά δια την ανάπτυξιν του θέματος. Παρακαλώ όσοι εκ των αδελφών επιθυμούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις να δηλώσουν εις τον Γραμματέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την πρόθεση κτυπώντας ελαφρά τα χέρια. Ο Γραμματεύς δίδει τον λόγο κατά σειρά και φροντίζει οι ερωτήσεις να μην υπερβαίνουν τα 15 λεπτά.

Μετά το πέρας των ερωτήσεων ο ομιλητής επιστρέφει στην θέση του.

Διοικητής: Αγαπητοί αδελφοί το βήμα είναι ανοικτό δια πάν διαδικαστικό ή διοικητικό θέμα,(παραλείποντας τους μη παρευρισκόμενους)

1. Οι αδελφοί Ακόλουθοι ;

2.Οι αδελφοί Ιππότες και Αρχόντισσες;

3.Οι αδελφοί Αξιωματικοί της Διοικήσεως;

4.Οι αδελφοί Μεγάλοι Άρχοντες;

5.Ο αδελφός Μέγας Προκαθήμενος;

Αναπτύσσονται τυχόν θέματα σε χρονική διάρκεια όχι πέραν του λεπτού.

Διοικητής:  Παρακαλώ τον αδελφό Ελεονόμο να φέρει το σάκο του Ελεονομίου προ των αδελφών.

(Ο αδελφός Ελεονόμος περιφέρεται από όλους και το αποτέλεσμα του Ελεονομίου περνάται στα Πρακτικά της ημέρας)

Διοικητής: Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι η σημερινή σύνοδος είναι περαιωμένη. Αδελφέ (καλεί τον ιερωμένο ή τον ανώτερο παρευρισκόμενο Άρχοντα) παρακαλώ να κλείσετε την Κιβωτό των Συμβόλων της Πίστεως.

Αυτός σηκώνεται λέγει το Δι’ ευχών και κλείνει την κιβωτό.

Διοικητής:  Αδελφοί μου ας ανανεώσουμε τον αρχαίο όρκο. Ενώ παιανίζει ο Ναϊτικός Ύμνος .

Οι Ιππότες ακουμπούν με τα τρία δάκτυλα της δεξιάς ,την αιχμήν του ξίφους που ευρίσκεται έμπροσθέν τους επί της στρογγύλης τραπέζης και οι Αρχόντισσες ακουμπούν τη λαβή του ξίφους με τα τρία δάκτυλα της δεξιάς.Οι μή καθήμενοι παρά την τράπεζαν, θέτουν την δεξιάν επί του δεξιού ώμου του αδελφού που ευρίσκεται έμπροσθέν τους.

Διοικητής: ( Ή αν παρευρίκεται ο Μ. Προκαθήμενος , ή άλλος Ανώτερος Άρχων)

Λέει : Αδελφός στον Αδελφό !!

Απαντες επαναλαμβάνουν: Δίδεται στην ζωή και στον θάνατο.

Όταν δεν υπάρχει στρογγύλη τράπεζα:

Ο Σπαθάριος ,ενώ παιανίζει ο Ναϊτικός Ύμνος περνά με το ξίφος εμπρός από όλους.

Οι Ιππότες ακουμπούν με τα τρία δάκτυλα της δεξιάς την αιχμή του προτεινομένου ξίφους , από τον Σπαθάριο. Οι αρχόντισσες ομοίως την λαβή του ξίφους που τους προτείνει ο Σπαθάριος.

Στους Ακολούθους και τους Δοκίμους που υποκλίνονται εμπρός στο ξίφος τίθεται η αιχμή ή η λαβή του (αναλόγως του φύλου) επί του δεξιού ώμου, απο τον Σπαθάριο.

Μετά το τέλος, ο Σπαθάριος, επανέρχεται στην θέση του εφ’ όσον πρώτα παραδόσει το ξίφος στον Διοικητή και μετά ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος.

Διοικητής: Σπαθάριε εντέλεσθε να ανοίξετε την πόρτα ώστε να εξέλθουν οι παρευρισκόμενοι.

Ο Σπαθάριος ανοίγει την πόρτα.

Διοικητής :

(Μόνο αν παρευρίσκεται ο Μέγας Προκαθήμενος)

Αποχωρεί ο Μέγας Προκαθήμενος.Απαντες όρθιοι.

Η παρούσα σύνοδος θεωρείται περαιωμένη.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα