Επίσκεψη του Προκαθήμενου του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας Dr. Αράμ Α΄ στην Ελλάδα 22-30/09/14