Επίσκεψη Μεγ. Εθνικού Διοικητού της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος Dr. Παύλου Τσολακιάν και του Μεγ. Σταυροφόρου Dr. Βατσέ Ντερ Γκαραμπετιάν στον Καθολικότατο και Πατριάρχη Πασών των Αρμενίων κ.κ. Καρεκίν Α' στο Πατριαρχείο του Ετσμιατζίν στην Αρμενία